Aiškinamasis psichologijos terminų žodynas

    Albinas Bagdonas ir Remigijus Bliumas

    Aiškinamasis psichologijos terminų žodynas


Įprasta kaina €21,00 €0,00

Lietuvoje dirba daugiau kaip du tūkstančiai psichologų ir jų skverbimuisi į vis naujas kasdienio gyvenimo sritis galo nematyti. Psichologijos raida veikia tarsi išcentrinis mechanizmas, kuriantis tokį žmogaus psichikos, jos prigimties sampratų margumyną, kad vienos ir tos pačios mokslo šakos atstovai pradeda nebesusikalbėti. O juk ir specialistų savitarpio supratimo pagrindas yra kalba - tiek bendrinė, tiek atskiros srities terminija -joje vartojamų sąvokų ir terminų visuma.

"Aiškinamasis psichologijos terminų žodynas" - Lietuvos psichologijos istorijoje jau antras aiškinamasis žodynas. Mokslo ir enciklopedijų leidykla dar 1993 metais pagal rusiškąjį parengė lietuvišką Psichologijos žodyną. Per tuos metus daug kas pasikeitė ne tik Lietuvoje, bet ir Lietuvos psichologijoje. Albino Bagdono ir Eglės Rimkutės "Anglų-lietuvių kalbų psichologijos žodynas" (2013) buvo tik mėginimas surasti tinkamiausius lietuviškus atitikmenis anglų kalbos terminams. Todėl džiugu, kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija palaikė Vilniaus universiteto iniciatyvą ir ne tik iš dalies finansavo naujo žodyno rengimą, bet ir prisidėjo prie jo tobulinimo. Ypač daug žodyno rengėjams padėjo Terminologijos pakomisė.

1993 metais išleistame Psichologijos žodyne buvo aiškinama apie 1300, dabartiniame - apie 2300 terminų. Norint aprėpti visas psichologijos kryptis, teorijas ir praktikas, reikėtų terminiją išplėsti bent iki dvidešimties tūkstančių terminų, taigi šis Žodynas nėra baigtinis.

Žodynas pirmiausia skiriamas psichologijos studentams, doktorantams, dėstytojams, praktikams, mokslininkams ir mokslo populiarintojams, rašantiems psichologijos klausimais. Neabejotina, kad juo naudosis ir gretimų sričių specialistai - psichiatrai, logopedai, pedagogai, ypač specialieji pedagogai, socialiniai darbuotojai, lietuvių kalbos normintojai, redaktoriai ir vertėjai.

Rengėjai tikisi, kad šiuo leidiniu kukliai prisideda ne tik prie psichologinės kultūros plėtros, visuomenės švietimo, bet ir prie lietuviškosios terminijos kūrimo ir tobulinimo.

Formatas/puslapiai: kieti viršeliai / 376 puslapiai

ISBN: 9785420018125

Leidykla: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Metai: 2019Susijusios knygos