Athena. Filosofijos studijos, Nr. 16

    sud. Nijolė Keršytė, Kęstutis Šapoka

    Athena. Filosofijos studijos, Nr. 16


Įprasta kaina €9,00 €0,00

Tai tęstinis leidinys, kurį rengia Lietuvos kultūros tyrimų instituto (buv. Kultūros, filosofijos ir meno instituto) Šiuolaikinės filosofijos skyrius. Leidinys, kurio pirmasis numeris pasirodė 2006 metais, buvo sumanytas kaip neformali platforma, kurioje būtų spausdinami aukštos kvalifikacijos tekstai, tyrinėjantys šiuolaikinės filosofijos kryptis bei idėjas.

Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Kiekvieną straipsnį aptaria redakcinė kolegija bei recenzuoja du recenzentai, kurių pavardės neskelbiamos. Leidinyje taip pat publikuojamos reikšmingesnių mokslinių leidinių recenzijos bei aptariami svarbesni akademinio gyvenimo įvykiai.

Formatas/puslapiai: minkšti viršeliai / 200 puslapių

ISBN9771822504007

Išleido: Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Metai: 2021Susijusios knygos