German Security Police and the SD Vilnius Special Squad 1941–1944

    Arūnas Bubnys

    German Security Police and the SD Vilnius Special Squad 1941–1944


Įprasta kaina €9,20 €0,00

The book "German Security Police and The SD Vilnius Special Squad 1941-1944" by Dr. Arūnas Bubnys presents the story of the infamous German Security Police and the SD Special Squad (Sonderkommando) which acted in Vilnius, as well as brief biographies of its members. During the years of the Nazi occupation, the squad killed tens thousands of people in Vilnius (in Paneriai), mostly Jews, but also Poles, Lithuanians, Russians, and people of other nationalities.

Dr. Arūno Bubnio knygoje „Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941 – 1944 m.“ pristatoma liūdnai pagarsėjusio Vokiečių saugumo policijos ir SD Ypatingojo būrio (Sonderkommando) Vilniuje istorija ir jo narių trumpos biografijos. Šis būrys nacistinės okupacijos metais Vilniuje (Paneriuose) nužudė dešimtis tūkstančių žmonių, daugiausia žydų tautybės, taip pat lenkų, lietuvių, rusų ir kitų tautybių žmonių.

Format/pages: paperback / 84 pages

ISBN: 9786098037951

Publisher: LGGRTC

Year: 2020Susijusios knygos