Praeiga ir pertrūkis: fenomenologinės laiko sampratos transformacija

    Danutė Bacevičiūtė

    Praeiga ir pertrūkis: fenomenologinės laiko sampratos transformacija


Įprasta kaina €21,90 €0,00

Spauskite čia jei norėtumėte gauti žinią, kai vėl turėsime Praeiga ir pertrūkis: fenomenologinės laiko sampratos transformacija.

Nors fenomenologija niekada nebuvo suvokiama esanti apibrėžta doktrina, teorija, ar juo labiau sistema, bet veikiau – fenomenologinis sąjūdis, keliantis tikslą apvalyti patirties aprašymus nuo jų metafizinių prielaidų, monografijoje mėginama parodyti, kad fenomenologinėje filosofijoje, sprendžiant laiko patirties galvosūkį, įvyksta paradigminis lūžis, kai Edmundo Husserlio „gyvosios dabarties“ „paradigmą“ (įtvirtinančią privilegijuotą dabarties padėtį bei patirties tolydumą pasyvioje laiko sintezėje) pakeičia postfenomenologinė Emmanuelio Levino „diachronijos“ (t. y. laikinio trūkio, dvilaikiškumo) „paradigma“.
Šis paradigminis lūžis tyrinėjamas dviejose probleminėse plotmėse: laikiškumo kaip patirties sąlygos plotmėje ir konkrečios laikinės patirties aprašymo, jos struktūros išryškinimo plotmėje. Analizuojant fenomenologinę laiko sampratą, aptariamos pamatinės patirties konstitucijos, transcendentalumo, subjektyvybės ir kt. problemos.

Formatas/puslapiai: minkšti viršeliai / 256 puslapiai

ISBN: 9789955868897

Leidykla: Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Metai: 2016Susijusios knygos