Byla Nr. 0,(9)

    Sigitas Krutulys-Sygis

    Byla Nr. 0,(9)


Įprasta kaina €8,50 €0,00

Leidinyje nerasite romantikos, egzistencializmo, moralizavimo ir kitokios sielos pornografijos –  viskas čia tikra ir skaudu.

Sigito Krutulio-Sygio (1967–1996) letristinio palikimo rinktinės, išleistos 2021 m., sudarytojai joje nerado vietos kūriniui „Byla Nr. 0,(9)“, nes šis visiškai prie nieko netiko. Galima sakyti, jis buvo sumanytas kaip juodojo (galbūt) humoro pilnas potencialaus savižudžio raštelis artimiesiems ir draugams. Autoriui įsijautus, raštelis išsiplėtė, o pats Sygis galiausiai nusprendė nekelti prieš save rankos ir pasmerkė save gyventi.

Kūrinys „Byla Nr. 0,(9)“ niekada jokia forma iki šiol nebuvo skelbtas. Teksto, arba, kaip autorius mėgo sakyti – skaitalo – adresatas(-ai) nieko nežinojo apie tokį skaitalą iki pat 2020 m. (Save autorius, beje, mėgo vadinti rašalu – tuo, kuris rašo.)

Knyga skirta visiems potencialiems savižudžiams pačia plačiausia šio žodžio prasme. Ypač tiems, kas apsisprendė nutraukti sėkmingas karjeras kapitalo nukankintame pasaulyje. Ši knyga – antikapitalistinė. Ji buvo parašyta kapitalu grįstiems santykiams dar tik žengiant pirmuosius žingsnius mūsų šalyje.

Formatas/puslapiai: minkšti viršeliai / 104 puslapiai

ISBN: 9786094274824

Leidykla: Kitos knygos

Metai: 2021Susijusios knygos