Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje

    Dalius Viliūnas

    Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje


Įprasta kaina €12,74 €0,00

Knygoje "Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje" nagrinėjama filosofinė kultūra bei universitetinė filosofijos disciplina Vilniuje XIX a. pirmoje pusėje. Tiriamos libertinizmo ir tradicionalizmo, empirizmo ir apriorizmo, sensualizmo ir brandžios Apšvietos filosofijos priešpriešos, atskleidžiami Vilniaus epistemologinės mokyklos bruožai, profesionalus romantizmo teoretizavimas, mokslo filosofija ir populiariosios filosofinės minties apraiškos, pristatomos filosofinio gyvenimo tuometiniame Vilniuje figūros ir įvykiai.

Orientuojamasi į prof. habil. dr. Romano Plečkaičio (1933–2009) iškeltą nuoseklių Lietuvos intelektinės minties istorijos tyrimų programą, pasinaudojama profesoriaus metodiniu ir dalykiniu įdirbiu.

Tyrimai paremti samprata, kad Lietuvos filosofija yra Vakarų filosofinių teorijų recepcija ir savitas indėlis į pasaulinės filosofijos lobyną; jog tai jungtis, siejanti didžiąsias minties tradicijas ir pasaulio apmąstymą mūsų tautos šiandienos požiūriu. Yra ryšių, siejančių senosios Lietuvos daugiakalbę, daugiakultūrinę patirtį su moderniosios Lietuvos intelektiniais vyksmais. Užmirštų jungčių pažinimui pasitarnauja senosios Vilniaus filosofijos palikimas.

Formatas/puslapiai: kieti viršeliai / 328 puslapiai

ISBN: 9789955868651

Leidykla: Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Metai: 2014Susijusios knygos