Gimę socializme: pirmoji sovietmečio karta

    Laimutė Žilinskienė

    Gimę socializme: pirmoji sovietmečio karta


Įprasta kaina €7,90 €0,00

Studijoje aiškinamasi, kokie yra „pirmos sovietmečio kartos“ išskirtiniai bruožai, kaip sovietinis „atšilimo“ laikotarpis struktūrino šios kartos gyvenimo scenarijus, kokias prisitaikymo strategijas ji rinkosi, kokį vaidmenį kartos prisitaikyme atliko šeima, planingo įstruktūrinimo politika, kokie kiti instituciniai veiksniai lėmė kartos formavimąsi.


Taip pat aptariami dabartinio kartos santykio su sovietmečiu aspektai – sovietmečio patirčių įtraukimo į dabartinį asmens tapatumo vaizdinį strategijos, kai kurie kartos sovietmečio atminties bruožai.

Kai dabar mes buvome savo mokyklos šimto metų jubiliejuje, tai apie mūsų kartų kalbėjo kaip apie labai nelaimingų kartų, kaip apie prarastų kartų. Mes taip susikumščiavome alkūnėmis ir sakėme - tai kas čia mums buvo blogai? Šokome, dainavome, vaidinimus rengėme, važinėjome, visur ėjome. Ir sako - oi, kokie čia [mes] buvome persekiojami. Aš tiesiog nesupratau, kas tuo buvo norima pasakyti, bet žinau, kad lietė mūsų kartų (M 1950).

Ar tokie kaip aš, skirtingai tėvų ir tarybinės sistemos auklėti, kolaboravome? Ar sąmoningai, idėjiškai prisidėjome prie socializmo kūrimo ir stiprinimo? Taip. Kolaboravome. Padėjome kurti nevykusia ideologija pagrįstą santvarkų. Ne. Atsidavę dirbome pagal specialybes. Profesionaliai, žingeidžiai, pareigingai (V 1942).

Ir mano karta, tai iš tikrųjų yra tie žmonės, kurie paskui atėjo j Sųjūdj. Jie jau buvo psichologiškai ir ideologiškai pribrendę nagrinėti tų situacijų ir išsakyti savo nuomonę (M 1945).

Formatas/puslapiai: minkšti viršeliai / 216

ISBN: 9786094596186

Leidykla: Vilniaus universitetas

Metai: 2016Susijusios knygos