Įvaizdžio ideologija. Individo Aš

    Eugenijus Skerstonas

    Įvaizdžio ideologija. Individo Aš


Įprasta kaina €19,70 €0,00

Šis, jau devintasis, autoriaus Eugenijaus Skerstono leidinys "Įvaizdžio ideologija. Individo Aš" skirtas nors ir ne naujai, bet daugeliui visuomet labai įdomiai te mai — individo įvaizdžiui* Įvaizdžio apibrėžčių yra nesuskaičiuojama daugybė, tačiau šis fenomenas sietinas su asmens savikūra, saviraiška ir, akivaizdu, savivaizdžiu, kitaip tariant, psichika, sufleruojančia individo savimonę. Pasirinkta tema plati, bet jos svarbiausi akcentai - individo santykis su visuomene, kurioje jis nesitikėjo gimti, sujos kultūra, socialinėmis, tai gi, taip pat estetinėmis bei moralinėmis nuostatomis, vertybėmis, darančiomis didelį poveikį išvaizdos kultūrai, pavaldžiai tradicijoms, papročiams, įpročiams ir (arba) stereotipiniams jos vertinimams. Aptariant šių temų kyla iš pirmo žvilgsnio paprastų, tačiau įsigilinus, labai sudėtingų egzistencinių reiškinių, sųvokų ir jų filosofinio interpretavimo problemų. Visi individai siekia asmeninio išskirtinumo, savitumo, pripažinimo. Šįkart gilinamasi į individo įvaizdžio kūrimo poreikį, kuriuo įprastai siekiama sukurti tikrąjį įvaizdinį save, tapatinamų su savimi idealiu, taigi, tokiu, kokiu norima „atrodyti". Daugybiniai mūsų tapatybės profiliai, įskaitant tuos, apie kuriuos nedrįstame kalbėti atvirai, taip pat lemiantys santykių su kitais žmonėmis turinį ir jų pavidalus, skatina savipuošos pasirinkimų, kurio poveikis savivertei ir pasitikėjimui savimi daugiau nei akivaizdus, nereikalaujantis jokių ypatingų įrodymų.

Verta pabrėžti, kad šiame leidinyje "Įvaizdžio ideologija. Individo Aš" rasimi autoriaus pasvarstymai ir išvados tikrai nėra aksiomos, nepaneigiamos tiesos ar noras jas pateikti kaip neginčijamus įrodymus.

Šiuo darbu "Įvaizdžio ideologija. Individo Aš" siekiama prisidėti prie individo vertės visuomenei gilesnio supratimo, taip pat visus besidominčius šia tema paskatinti būti drąsius, savarankiškus, pasitikinčius savimi gyvenimo kelyje kuriant save, o gal ir taikstantis su savimi, bet visuomet neprarandant orumo, savigarbos.

Eugenijus Skerstonas (g. 1958 m., socialinių mokslų daktaras) studijavo ekonomiką Vilniaus universitete, jame dėstė, 1990 m. apsigynė disertaciją. Jis dirbo įvairiose institucijose ir įstaigose, PHARE projektuose, 2004-2007 m. vertėjavo Europos Komisijoje Liuksemburge. Kalba keliomis užsienio kalbomis. Šiuo metu - Kazimiero Simonavičiaus universiteto profesorius, Vilniaus dizaino kolegijos dėstytojas, ERASMUS programos dėstytojams dalyvis, populiarus viešųjų paskaitų lektorius, kviestinis Prancūzijos instituto Lietuvoje lektorius, TV programų svečias.
Dr. Eugenijus Skerstonas - aštuonių leidinių apie gyvensenos kultūrą autorius, reprezentacinių renginių moderatorius ir išskirtinių kelionių po Prancūziją vadovas.
2018 m. gegužę Eugenijus Skerstonas apdovanotas Prancūzijos kultūros ministerijos Meno ir literatūros riterio ordinu.


Formatas/puslapiai: minkšti viršeliai / 148 puslapiai

ISBN:  9789986343561

Leidykla: Žara

Metai: 2020Susijusios knygos