Kalba – kūnas – įvykis: kinas ir prasmės paieškos

    Michail Jampolskij

    Kalba – kūnas – įvykis: kinas ir prasmės paieškos


Įprasta kaina €7,20 €0,00

Pirmąja naujos knygų serijos „Kino raštai“ knyga pasirinktas vienas reikšmingiausių kultūrologo, filosofo, kino žinovo Michailo Jampolskio darbų „Kalba – kūnas – įvykis: kinas ir prasmės paieškos“. Knygą sudaro tekstai, analizuojantys atskirų autorių – režisierių ir kino teoretikų – darbus bei kino teorijos problemas. Teorinį knygos rėmą brėžia judėjimas nuo struktūralizmo prie fenomenologijos. Knygoje svarstomos montažo, kadro erdvės, lėlių ir kaukių, istorijos, kūno ir mirties vaizdavimo kine problemos. Pagrindinis dėmesys skiriamas Aleksandro Sokurovo, Aleksejaus Germano, Kiros Muratovos, Artūro Pelešiano bei Vladislavo Starevičiaus kūrybai. Kino teorijos aptarimas apima rusų formalistų, André Bazino, Serge’o Daney’aus, Levo Kulešovo, Gilles’io Deleuze’o bei kitų autorių idėjas. Knyga skirta besidomintiems kino istorija ir teorija bei vizualumo, kūniškumo, sovietmečio studijomis.

Michailo Jampolskio knyga „Kalba – kūnas – įvykis: kinas ir prasmės paieškos“ svarsto kino istorijos ir teorijos problemas. Kaip atsirado montažas? Kodėl nebyliojo kino veidai panašūs į kaukę? Kaip kinas fantazuoja pasaulio vaizdo pilnumą? Kodėl vien filmo struktūros aptarimo nepakanka ir verta kalbėti apie kino patirtį? Kas ir kaip žavi kino perdirbiniuose? Kaip galima sukurti laisvą nuo ideologijos kino reginį? Ką reiškia vaizduoti istoriją ir laiką kine? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus jungia semiotinę ir fenomenologinę kino teoriją, vizualumo istoriją, kūniškumo studijas bei kitas prieigas.


Michailas Jampolskis yra Niujorko universiteto profesorius, vienas garsiausių kino ir vizualumo tyrinėtojų. Jo interesų laukas apima kino teorijos ir antropologijos, idėjų istorijos, politinės vaizduotės bei lyginamąsias literatūros studijas. Knygų „Teiresijo atmintis: Intertekstualumas ir kinas“ (1993), „Demonas ir labirintas“ (diagramos, deformacijos, mimezis) (1996), „Stebėtojas: matymo istorijos apybraižos“ (2000), „Leviatano sugrįžimas: Politinė teologija, valdžios reprezentacija“ ir „Ancien Régime pabaiga“ (2004), „Audėjas ir vizionierius: Reprezentacijos istorijos apybraižos“, arba „Apie materialumą ir idealumą kultūroje“ (2007) ir kitų autorius.

Formatas/puslapiai: minkšti viršeliai / 432

ISBN: 9785417010347

Leidykla: Mintis

Metai: 2011Susijusios knygos