Kultūros paminklai 24

    Kultūros paminklai

    Kultūros paminklai 24


Įprasta kaina €6,00 €0,00

Mokslinių straipsnių rinkinyje „Kultūros paminklai“ nagrinėjamos paveldotyros, paveldosaugos teorinės problemos ir jų pritaikymas praktikoje, publikuojami straipsniai istorijos, menotyros, urbanistikos, architektūros, archeologijos paveldo bendrais ir konkrečių objektų tyrimo ir apsaugos klausimais.

24-ame „Kultūros paminklų“ numeryje skiriamas dėmesys ypač svarbiai Lietuvos kultūros paveldui datai nušviesti. Žymus kultūros paveldo ir kultūros istorijos tyrėjas Kazys Misius didelės apimties straipsnį skiria Lietuvos archeologijos komisijos 100-mečio jubiliejui, detaliai pristato jos įkūrimo istoriją ir komisijos nuveiktus darbus.

Dr. Gintautas Zabiela skaitytojams siūlo naują archeologinę problematiką – kelių archeologiją. Svetlana Poligienė paliečia žemaitiško siuvinėjimo liturginėje tekstilėje temą. Leidinyje toliau publikuojami jo nuolatinių autorių M. Purvino ir M. Purvinienės Lietuvos kaimiškosios kultūros ir jos paveldo europiniame kontekste tyrinėjimai. Autoriai tęsia ir 22-me numeryje pradėtus „Vilkyškių istorinės ir urbanistinės raidos bruožai XX a.“ tyrinėjimus. Dr. D. Klajumienė skaityojams pateikia menkai kam žinomą – brolių Bonafede meninio palikimo Lietuvoje temą.

Leidinyje savo darbus publikuoja 3 nauji, anksčiau su leidykla nebendradarbiavę autoriai. V. Ralytė pristato Lietuvos istorijos apibendrinančiuose darbuose po 1990 m. tyrinėjimus. D. Baltramiejūnaitė pateikia išnykusio valstybinio Kernavės dvarofragmentus, E. Rimkienė Veliuonos archeologinių tyrinėjimų pagrindu nagrinėja Kryžiuočių palikimo klausimus.

„Kultūros paminkluose֧“ publikuojamas menotyrininkių parengtas nemenkas skirsnis, skirtas naujai atrastiems sakralinio paveldo objektams.

Visas leidinys spalvotas, gausiai iliustruotas, straipsnių gale pateikiamos reziumė anglų arba vokiečių kalba.

„Kultūros paminklai“ yra recenzuojamas ir Lietuvos mokslo tarybos įrašytas į „Daktaro disertacijai ir habilitacijai pripažintų Lietuvos periodinių ir tęstinių leidinių sąrašą“, registruojamas tarptautiniame ISSN kataloge.

Formatas/puslapiai: minkšti viršeliai / 164 puslapiai

ISBN: 1392-155X-24

Leidykla: Paveldas

Metai: 2020Susijusios knygos