Kuranas apie... tikėjimą ir žmonių santykius

    Egdūnas Račius

    Kuranas apie... tikėjimą ir žmonių santykius


Įprasta kaina €7,20 €0,00

 

Egdūnas Račius yra Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Regionistikos katedros profesorius, turintis daugiau kaip 20 metų mokslinės veiklos patirtį islamo ir musulmonų kultūrų studijų srityje, parašė kelias dešimtis mokslinių straipsnių ir knygų skyrių šia tematika, metraščio Yearbook of Muslims in Europe, mokslinio žurnalo Journal of Muslims in Europe (abu leidyklos Brill, Nyderlandai) redakcinių kolegijų narys.

Kurano (kitaip dar vadiname – Korano) reikšmės žmonijos raidai pervertinti neįmanoma – nuo jo surašymo VII amžiaus viduryje milijonai žmonių išmoko jį atmintinai, milijardai juo žavėjosi, dešimtys milijardų jį skaitė, o daugybė kitų su jo turiniu buvo vienaip ar kitaip supažindinti.

Ši knyga – kvietimas pasigilinti į islamo Šventraštyje plėtojamas tikėjimo ir žmonių santykių temas, kurios žmonijos istorijoje buvo ir tebėra itin svarbios, o Lietuvoje dėl migracijos ir kitų demografinių procesų tampa vis aktualesnės.

Knyga padalinta į tematinius skyrius, kurių viena dalis apima tikėjimo ir religinių ritualų sritis, o kita dalis skirta Kurane aptinkamiems socialinių klausimų aptarimams – bendravimui tarp lyčių, kartų, musulmonų ir nemusulmonų.

Knyga skirta islamu kaip religija ir ypač šventąja musulmonų knyga Kuranu besidomintiems skaitytojams. Ji neskiriama jokiai specialistų grupei, bet religijotyrininkams, kultūrologams, sociologams, antropologams, žurnalistams, politologams ir net politikos aplinkoje susiduriantiems su išeiviais iš musulmoniškų kultūrinių terpių bei musulmoniškais sociumais knyga bus taip pat itin naudinga.

Formatas/puslapiai: minkšti viršeliai / 104

ISBN: 9785420017845

Leidykla: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Metai: 2017Susijusios knygos