Lietuvių liaudies dainynas, XXIV tomas. Vaišių dainos (su CD)

    Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė

    Lietuvių liaudies dainynas, XXIV tomas. Vaišių dainos (su CD)


Įprasta kaina €22,90 €0,00

„Vaišių dainos" - dvidešimt ketvirtasis „Lietuvių liaudies dainyno" tomas, pristatantis spalvingą ir iš bendros lietuvių dainų visumos kiek išsiskiriančią dainuojamosios tautosakos dalį, žmonių dar vadintą užstalės, gėrimo, uliaunomis dainomis. Kartu su kitų žanrų dainomis jos skambėjo pačiomis įvairiausiomis tradicinės bendruomenės gyvenimo progomis: šeimos ir kalendorinėse šventėse, darbų pabaigtuvėse, daugybėje kitų sambūrių. Vaišių dainos išsiskiria savitu humoru ir sąmoju, joms itin būdingas improvizacinis pradas. Vyraujantys motyvai - alaus darymas, svečių sukvietimas, raginimas išgerti, viešėtojų ir vaišintojų pašlovinimai, šeimininkų vaišingumas, vaišių išprašymas ir padėkos už jas, gerovės linkėjimai ir 1.1.

Leidinyje dainos išdėstytos laikantis menamos tradicinių vaišių sekos: nuo svečių sukvietimo, vaišinimo(si) iki sambūrio pabaigos ir viešėtojų išlydėjimo. Paskutiniajame skyriuje skelbiamos dainos, tikėtina, dažniau skambėjusios žmonių susibūrimuose ne tik namuose, bet ir viešose erdvėse.

Tomas apima visą Lietuvių literatūros ir tautosakos institute esančio Lietuvių liaudies dainų katalogo Vaišių dainų skyrių, kuriame per maždaug pastarąjį pusšimtį metų iš archyvinių ir spausdintų šaltinių buvo susisteminta tūkstančiai vaišių dainų variantų. Rengiant spaudai dainas remtasi tiek šio skyriaus kartoteka, tiek spausdinta jos versija1.

Visa tomo medžiaga atrinkta iš ~ 8100 dainų tekstų ir daugiau kaip 3200 melodijų. Iš viso reprezentuojami 373 dainų tipai. Skelbiamos 855 dainos, surinktos XIX a. - XXI a. pradžioje iš visos Lietuvos, taip pat lietuvių gyvenamose vietovėse už dabartinės šalies ribų (Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, JAV teritorijose), iš jų 589 dainos publikuojamos su melodijomis. Didžioji skelbiamų dainų dalis atrinkta iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno, taip pat pasitelkti gausūs spausdinti šaltiniai - XIX-XX a. dainų leidiniai, kitos folkloro publikacijos. Rašant komentarus naudotasi ir į Lietuvių liaudies dainų katalogą įtrauktais Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros rankraštiniais tautosakos rinkiniais.

Formatas/puslapiai: kieti viršeliai / 800 puslapių

ISBN: 9786094252822

Leidykla: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Metai: 2019Susijusios knygos