Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai, III tomas

    Sud. Vaclovas Bagdonavičius ir kt.

    Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai, III tomas


Įprasta kaina €4,00 €0,00

Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltinių III tomas „Filosofija išeivijoje“ atveria lietuvių egzodo filosofinės kūrybos (1945–2000) panoramą, pateikdamas šios srities tekstų anotacijas. Tik nedidelė dalis šviesuomenės kartos, pasitraukusios nuo gresiančių sovietinių represijų, buvo filosofai profesionalai: žymieji Antanas Maceina, Juozas Girnius, antrosios egzodo generacijos mąstytojai Algis Mickūnas, Vytautas Kavolis. Tačiau pati ribinė situacija: priverstinė tėvynės netektis, nutautimo, asimiliacijos grėsmė žadino filosofinę mintį, vertė kelti ir gvildenti esminius žmogaus egzistencijos klausimus, nenuilstamai analizuoti ir kritiškai vertinti esamą situaciją, ieškoti sprendimų ir totalitarinio režimo, ir niveliuojančios globalizacijos akistatoje. Leidinys pristato daugelio – psichologų, teisininkų, dvasininkų, istorikų, sociologų ir kitų asmenų, susivienijusių intelektinių filosofijos vertybių kūrybai, darbus. Visi minimi kūrėjai tikėjo, kad anksčiau ar vėliau jų ugdomos vertybės prigis tėvynėje, lietuviškosios kultūros kamiene. Ši knyga ne tik padės orientuotis menkai žinomame „išvietintųjų“ generacijos filosofinės kultūros kontinente, įžvelgti jo viršukalnes, tradicijas, ribas ir skirtingas teritorijas. Norisi tikėti, kad Lietuvoje, gaubiamoje šių dienų emigracijos ūkanų, pokario egzodo filosofijos tekstų masyvas švies nepasidavimo ir nepaprasto dvasinio ryžto šviesa.

Formatas/puslapiai: kieti viršeliai / 376 puslapiai

ISBN: 9789955868453

Leidykla: Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Metai: 2011Susijusios knygos