Lietuvos išlaisvinimo misija: svarbiausios žinios apie VLIK'ą, 1943–1993 m.

    Juozas Banionis

    Lietuvos išlaisvinimo misija: svarbiausios žinios apie VLIK'ą, 1943–1993 m.


Įprasta kaina €9,00 €0,00

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIK'as ) pagrįstai laikomas visos lietuvių tautos, o ne jos dalies – išeivijos, politinės valios reiškėju. Tai grindžiama pačia VLIK'o sudėtimi – jame atstovaujama beveik visoms (išskyrus komunistus) politinėms srovėms, kurios skleidė šia prasme diferencijuotos lietuvių visuomenės nuotaikas. VLIK'as, kuris Tėvynėje formavosi nacių okupacijoje, o atsikūrė Vokietijoje sovietų okupacijos metu, tikroviškai atspindėjo politiškai organizuotą Lietuvos visuomenę ir todėl reiškė jos lūkesčius dėl nepriklausomos, demokratinės valstybės atkūrimo.

Lietuvos laisvės bylos kėlimas iš pradžių Tėvynėje, po to – Vakaruose visų okupacijų laikotarpiais išliko VLIK'o veiklos dienotvarkėje pagrindine pozicija ir išaugo į nuolatinę tautos atstovavimo misiją.

Leidinyje, skirtame suteikti pagrindines žinias apie VLIK'ą, sekant jo vadovų veiklos pėdsakais bendrais bruožais atskleidžiama Lietuvos laisvinimo misija, aprėpianti pusės amžiaus laikotarpį, t. y. 1943–1993 metus.

Leidinio pabaigoje skaitytojui pateikiami priedai. Juose – svarbesniųjų VLIK'o datų lentelė, svarbesnieji VLIK'o dokumentai (jų teksto kalba palikta autentiška), svarbesnių VLIK'o leidinių sąrašas ir VLIK'o skelbtas žemėlapis, atspindintis Lietuvos sienų (ribų) raidą.

Formatas/puslapiai: minkšti viršeliai / 128 puslapiai

ISBN: 9786098298482

Leidykla: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Metai: 2024Susijusios knygos