Lietuvos istorija visiems 1 tomas

Įprasta kaina €22,50 €0,00

„Lietuvos istorija visiems" – tai savitai, gyvai, argumentuotai ir nešališkai papasakota šalies istorija nuo 42000 metų prieš mūsų erą, neandertaliečių ir kromanjoniečių laikų iki 1795 m. vykusių Abiejų tautų respublikos padalijimų. Autorius kviečia į Lietuvos istoriją pažvelgti naujai – ne tik kaip į istorinių faktų rinkinį, bet ir kaip įdomų šaltinį, padedantį geriau suprasti kultūrą.

Vienas žymiausių Lietuvos intelektualų Tomas Venclova pirmajame istorijos tome kalba apie svarbiausius šaliai istorinius faktus, atskleidžia įdomių, reikšmingų detalių, nevengia plačiau pakalbėti apie skaudžiausius įvykius, kurie iki šiol tampa diskusijų objektu net tarp istorikų, be to, pateikia Lietuvos įvykius platesniame kontekste, įtraukdamas tai, kas vyko Europoje ir pasaulyje.

Savitas požiūris, erudicija, platus europinio ir pasaulinio konteksto išmanymas, gili Lietuvos ir Rusijos santykių analizė, objektyvus žvilgsnis į praeitį ir argumentuota kalba, istoriniame tekste puikiai derančios grožinės literatūros ir poezijos ištraukos suteikia šiai istorinei knygai išskirtinumo, kuris sudomins ir moksleivius, studentus, ir visus smalsius, akiratį plėsti mėgstančius skaitytojus. Tomas Venclova pabrėžia, kad pagrindinis jo tikslas rašant knygą „Lietuvos istorija visiems" buvo istorinius faktus papasakoti įtraukiančiai. Kai kurios dalys paįvairintos net anekdotais! Knygoje rasite 439 iliustracijas ir 18 žemėlapių.

Nors knygoje laikomasi griežtos chronologijos, dalis skyrių įterpta neatsižvelgiant į ją. Tai Tomo Venclovos nagrinėjamos Lietuvos tautinių mažumų (lenkų, žydų, baltarusių), moterų padėties, emigracijos problemų, technikos ir buities naujovių temos ir kita.

Beje, Tomas Venclova norėjęs knygą pavadinti „Lietuvos istorija tiems, kurie apie ją nieko nežino", tačiau galiausiai nutarta dėl trumpesnio pavadinimo.

Tomas Venclova ( g. 1937 m.) – puikiai Lietuvoje žinomas poetas, publicistas, eseistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas. Vilniaus universitete baigė antikinių kalbų ir lituanistikos mokslus, vėliau studijavo Maskvoje, Sankt Peterburge, Tartu. Nuo 2012 metų yra Jeilio universiteto JAV slavistikos profesorius emeritas. Daugiausia dėmesio skyręs eilių kūrimui (jo poezija išversta į kelioliką kalbų), rašytojas nevengia ir šviečiamosios misijos darbų, skirtų naujai pažvelgti į valstybingumą, tautiškumą, kalbą, kultūrą ir kitus aktualius klausimus. Tomas Venclova tarp įvairių apdovanojimų yra pelnęs ir Lietuvos nacionalinę premiją.

Nors ir nėra istorikas, istoriniais įvykiais domėjosi visada. Prieš skaitytojams pristatydamas knygą „Lietuvos istorija visiems", rašytojas parašė ir kelias knygas apie Vilnių: du skirtingus leidimus knygos „Vilniaus vardai", „Vilniaus vadovą po miestą" ir knygą „Vilnius: asmeninė istorija". Netrukus turėtų pasirodyti ir antrasis „Lietuvos istorija visiems" knygos tomas, kuriame bus kalbama apie naujųjų laikų Lietuvos istoriją.

Formatas/puslapiai: kieti viršeliai / 336 puslapiai

ISBN: 9789955736783

Leidykla: R. Paknio leidykla 

Metai: 2018



Susijusios knygos