LSSR KGB versus Lithuania

    Kristina Burinskaitė

    LSSR KGB versus Lithuania


Įprasta kaina €18,20 €0,00

Dr. K. Burinkaitės knygos „LSSR KGB ideologija, politika ir veikla 1954–1990 m.“, išleistos 2015 m., vertimas į anglų kalbą. Leidinyje supažindinama su svarbiausiais sovietinio saugumo veiklos bruožais, veiklos sritimis, pateikiama ryškiausių KGB metodų taikymo pavyzdžių, aptariama, ko šiomis priemonėmis buvo siekiama. Daug dėmesio skiriama kitaminčių persekiojimui. Apžvelgiama griežtai reglamentuota užsieniečių buvimo Lietuvoje tvarka, atskleidžiama, kur užsieniečiams Lietuvoje buvo leidžiama lankytis, kokias slaptąsias priemones prieš užsienio turistus ir išeivius taikė sovietinis saugumas. Ši knyga turėtų prisidėti prie nuodugnesnio sovietinės slaptosios tarnybos ir jos veiklos politinių, ideologinių prielaidų bei nusikaltimų, nukreiptų prieš antisovietinio pasipriešinimo dalyvius, suvokimo ir analizės.
Sovietinis totalitarinis režimas, siekiantis visokeriopos visuomenės kontrolės ir paklusnumo, SSRS vykdoma vidaus ir užsienio politika lėmė sovietinės slaptosios tarnybos veiklos principus, tikslus, funkcijas ir metodus. Komunistų partija užtikrino šios tarnybos institucinį savarankiškumą, privilegijuotą, išskirtinę padėtį ir atskaitomybę tik aukščiausiai partinei valdžiai.
Ar kito LSSR KGB veiklos sferos, tikslai ir taikomi metodai iškilus naujiems iššūkiams ir uždaviniams, ar užteko tik prievartos priemonių, o gal reikėjo jų intelektualesnių ir slaptų?
Atsakymus į šį ir į daugelį kitų klausimų rasite šioje knygoje.

Principles of KGB activity, its targets, functions and methods were determined by Soviet totalitarian regime, that sought total control and obedience of society and by soviet inner and foreign policy. Communist party safeguarded sovereignty, exceptional position if this institution and responsibility to highest party authority.
Were there any changes in KGB spheres of activity, methods, was it enough to use repressions to implement it's target, or they need more intellectual and secret methods?
These and other answers the reader can find in this book.

Vertėjas: Andrius Valaitis

Formatas/puslapiai: minkšti viršeliai / 216 puslapiai

ISBN: 9786098298017

Leidykla: LGGRTC

Metai: 2021Susijusios knygos