Orientalizmas

Įprasta kaina €7,50 €0,00

Edward W. Said (1935-2003) - palestiniečių kilmės amerikietis, vienas žymiausių XX a. intelektualų, unikali asmenybė, palikusi pėdsaką įvairiose srityse ir mokslo disciplinose. Jis parašė kelias dešimtis knygų, kurios yra išverstos į daugiau kaip 40 kalbų. Pasaulinę šlovę Saidui pelnė veikalas "Orientalizmas" (1978), kurį daugelis laiko tekstu, padėjusiu pagrindą postkolonializmo studijoms Vakarų akademiniame pasaulyje.


Autorius, dekonstruodamas Homero, Nervalio, Flaubert'o, Disraeli'o, Kiplingo ir kitų rašytojų bei valstybininkų veikalus, gvildena įvairias klaidingas prielaidas, kuriomis grindžiamas Vakarų požiūris į Rytus, ir įrodinėja, kad Vakarų kultūros ilgai puoselėta egzotiškų bei suromantintų Azijos ir Viduriniųjų Rytų vaizdinių tradicija netiesiogiai pateisino Europos ir Amerikos rasizmą ir kolonijines bei imperines ambicijas.

E. W. Saido "Orientalizmas", apimantis istorijos, literatūrologijos, filosofijos ir politikos sritis, yra klasikinis komparatyvistinės studijos pavyzdys. Tai pirmoji šio garsaus mokslininko knyga, išversta į lietuvių kalbą.

Vertėjas: Laurynas Katkus

Formatas/puslapiai: minkšti viršeliai / 448 puslapiai

ISBN: 9955605200

Leidykla: Apostrofa

Metai: 2006
Susijusios knygos