Palik tik dainą man: eilėraščiai, atsiminimai, dienoraščiai, laiškai

    Paulius Širvys

    Palik tik dainą man: eilėraščiai, atsiminimai, dienoraščiai, laiškai


Įprasta kaina €22,90 €0,00

Rengiant atsiminimų knygą „Metai su Pauliumi“ (2007), nemaža įvairios ir vertingos medžiagos nebetilpo ir liko gulėti aplankuose.  Nedavė ramybės, atrodė, kad iš to galėtų  atsirasti knyga.  Juo labiau, kad iš poeto Marcelijaus Martinaičio buvau gavęs aplanką su ekspedicijos, kuri vyko 1980 metais Rokiškio krašte, Pauliaus Širvio gimtosiose vietose, medžiaga. Tai buvo aukso vertės atsiminimai, kurie žavėjo savo natūralumu, tikrumu, Paulių Širvį pažinojusių žmonių tarmišku kalbėjimu. Susitikęs su Antano ir Tomo Venclovų namų – muziejaus darbuotojomis Egle Vilčiauskaite ir Justina Juozėnaite atradau tikrą  lobį – mažai kam žinomas Pauliaus Širvio nuotraukas, rankraščius, dokumentus. Visa tai suteikė knygai šviežumo ir gaivumo, o svarbiausia - netikėtų atradimų skaitytojui  - juk atrodo, kad apie Paulių Širvį jau viskas žinoma...

Daugelį metų bendravau su poeto žmona Birute Širviene, kuri pateikė knygai niekur nespausdintų eilėraščių rankraščių ir nuorašų, kuriuos poetas buvo pavadinęs „Trupmenomis“, dienoraščio ištraukų bei įdomių publicistikos fragmentų.

Taip ir gimė knyga  „Palik tik dainą man...“, skirta Poeto šimtmečiui.

Knygą sudaro 4 skyriai. Pirmame sudėta  kūryba iš trijų išleistų rinkinių – „Žygio draugai“(1954), „Ošia gimtinės beržai“(1956), „Ir nusinešė saulę miškai“ (1969) bei dviejų rinktinių, parengtų paties poeto: „Beržų lopšinė“ (1961) ir „Ilgesys – ta giesmė“ (1972).

Antrame skyriuje „Vėjuotas poeto gyvenimas“ skaitytojas suras įvairių autorių atsiminimus ir  keletą specialiai šiai knygai pateiktų tekstų. Atsižvelgiant į šiuolaikinio skaitytojo skaitymo ypatumus, pateikiama trumpų, fragmentiškų, bet gražiai papildančių poeto vėjuoto gyvenimo portretą, atsiminimų.

Širvys buvo ir talentingas vertėjas – tai liudija trečiajame skyriuje spausdinami eilėraščių vertimai iš rusų kalbos.

Tikrai įdomūs Birutės Širvienės archyve saugomi Pauliaus „širdies dalykai“: publicistika karo tema, dienoraščiai, raštai, prašymai ir pasiaiškinimai.

Ne vieną kartą buvau susitikęs su  Rokiškyje gyvenusia Pauliaus Širvio jaunystės bičiule ir daugelio jo meilės eilėraščių įkvėpėja Alfonsa Žegliūnaite – Lioliene (1928-2018). Ji atidavė keletą poeto laiškų ir atvirlaiškių, rašytų paskutiniaisiais gyvenimo metais. Jie spausdinami pirmą kartą ir gražiai priglunda paskutiniame knygos skyriuje, kuris užsibaigia poeto autobiografija ir reta šeimynine nuotrauka.

Knygos sudarytojas Alfas Pakėnas

Formatas/puslapiai: minkšti viršeliai / 527 puslapiai

ISBN: 9786094742354

Leidykla: Naujasis lankas

Metai: 2020Susijusios knygos