Pavasario balsai

    Maironis

    Pavasario balsai


Įprasta kaina €6,00 €0,00

Knygoje spausdinami šie Maironio kūriniai:

Ačiū tau, Viešpatie
Taip niekas tavęs nemylės
Aš norėčiau prikelti
Poezija
Poeta
Iš Danutės akių
Taip maža paramos
Seniai aš laukiu išsiilgęs…
Išnyksiu kaip dūmas
Ar aš kaltas
Poetui mirus
Mano gimtinė
Pavasaris
Duetas
Vasaros naktys
Saulei leidžiantis
Užmigo žemė
Suolelis miške
Tupi šarka
Kukavo gegutė
Džiovininkė
J. St.
Jei žemė širdį viliojo
Uosis ir žmogus
Augo putinas
Mergaitė
Smuikui griežiant
Akys
Bažnyčioj gieda „aleliuja“…
Ne pranašas, aš ne kovot…
Malda
Kam širdį davei?
Prieš altorių
Marijos giesmė (Marija, Marija…)
Marijos giesmė (Mylimoji Karaliene…)
Didysis šeštadienis
Šv. Aušros vartų Marijai
Tos pačios giesmės variantas
Sunku gyventi
Rusų laikais priešaušris
Jei kada pančiai nukris
Miškas ūžia
Tu girele, tu žalioji…
Šalin, dūsavimai
Nedaugel mūsų
Užtrauksme naują giesmę
Nebeužtvenksi upės
Lietuva brangi
Kur bėga Šešupė
Oi neverk, matušėle!
Tėvynės dainos
Eina garsas
Pirmyn į kovą!
Želigovskiui Vilnių pagrobus
Nepriklausomybę atgavus
Kovoj dėl šviesesnės ateities
Senelio skundas
Daina (Už Raseinių, ant Dubysos…)
Daina (Ar skauda man širdį? Oi ne, oi ne!..)
Neužmiršuolė gėlė
Dainų šventei
Skurdžioj valandoj
Slenka debesys pilkos
Rudens dienos
Nenoriu sapnų
Ko siekiu ir alkstu
Pasitikėjimas savimi
Kas tas paslaptis suprastų…
Sudieu
Išvažiuojant
Draugo liūdesys
Širdis ir protas
Nutrūko – nesumegsi
Paskutinis akordas
Jaunos dienos
Dienų sielvartai
Beturčiams
Kauno miesto aikštėj veršis baubia griaudingai…
Suvargusiems
Liūdesys
Senatvė
Ne vienas metas, risčia prabėgęs…
Varpai
Taip atsilyginta
Mano moksladraugiams
Vintas
Skausmo balsas
Spjauki, drauguži, į viską!
Tautos pabėgėliams
Lietuva – didvyrių žemė
Apsaugok, Viešpatie!
Kokiems velniams jūs, bepročiai ar žiaurūs žmonės…
Nuolat verkšlenantiems politikams
Kai kam
Laikinosios sostinės skerdyklai
Mūzos pavojuje
Vilija (Neris)
Vilnius
Trakų pilis
Nevėžis per karą
Lietuva didž[iojo] karo metu
Nuo Birutės kalno
Minija
Ant Drūkšės ežero
Alpių viršūnės
Rigi Kulm
Ant Neapolio užtakos
Vakaras (Ant ežero Keturių Kantonų)
Išliksiu aš gyvas paveiksle tame…
Dievo meilė
Dvi žvaigždi
Saulei tekant
Rūtų vainikas
Praeitis
Troškimai
Sonnet à Victor Hugo
Roma
Milžinų kapai
Šatrijos kalnas
Medvėgalio kalnas
Dyvitis
Užkeiktas Skapiškio varpas
Ant Punios kalno
Jūratė ir Kastytis
Čičinskas

V e r t i m a i  i š  i n d ų  „R i g v e d o s“
Daiktų pradžia
Malda į Agnį
Varūnui
Surjai (Saulei)
Nežinomam dievui
Čiaurika pančasika

E i l ė r a š č i a i  n e į ė j ę  į  „L y r i k ą“
Lietuvis ir giria
Viltis
Skausmo skundas
Laiškai
Vakaro mintys

 

 

Formatas/puslapiai: minkšti viršeliai / 240 puslapiai

ISBN: 9789986095347

Leidykla: Margi raštai

Metai: 2024Susijusios knygos