Sonatiniai M.K. Čiurlionio garsovaizdžiai

    sud. Žilvinas Svigaris ir Laura Ivanova

    Sonatiniai M.K. Čiurlionio garsovaizdžiai


Įprasta kaina €25,90 €0,00

Gilėjantys Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos tyrimai ir su jais susiję renginiai per pastaruosius dešimtmečius jau ne kartą subūrė Lietuvos ir kitų šalių mąstytojus, muzikantus, muzikologus, teatrologus, literatūrologus, menotyrininkus, filosofus, antropologus, istorikus ir kitų sričių specialistus. Šis mokslinių straipsnių rinkinys vaisingai pratęsia ir pagilina 2021 metais Druskininkuose vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Sonatiniai M. K. Čiurlionio garsovaizdžiai“ aptartas idėjas. Rinkinio autoriai iš Tolimųjų Rytų ir įvairių Vakarų šalių pagrindinį dėmesį sutelkdami į brandžiausio Čiurlionio „sonatinio“ laikotarpio meninės raiškos ypatumus, jungia skirtingus laikmečius, suartina nutolusias kūrėjų kartas, atveria naujus meninių transformacijų horizontus. Gvildendami aktualiausių kultūrinių ir meninių dabartinės čiurlionistikos problemų kompleksą, įsižiūrėdami, įsiklausydami ir įsigyvendami į Čiurlionio kūrybą, įvairių šalių tyrėjai dalijasi savo įžvalgomis, praturtindami ir vieni kitus. Skatindami mokslinę bei kultūrinę vaizduotę, rinkinio autoriai prisideda prie Čiurlionio kūrybos kontekstualizavimo ir veiksmingos sklaidos pasaulyje. Šiame leidinyje išplėtoti Čiurlionio dailės ir muzikos kūrybos tyrimai tarptautiniame kontekste parodo šio menininko vietą šalia kitų iškiliausių pasaulio menininkų.

Rinkinys skirtas ne tik profesionaliai akademinei auditorijai, studentams, dėstytojams, mokytojams, bet ir vyresniųjų klasių mokiniams bei platesnei visuomenei, o taip pat dailininkams, kūrybinei inteligentijai. Leidinio medžiaga tinkama ir edukaciniams tikslams aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose, kuriose dėstomi menotyros, meno istorijos, estetikos, meno filosofijos, kultūrologijos kursai.

The research of the works of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis has brought together thinkers, musicians, musicologists, art critics, philosophers, anthropologists, historians and other specialists from Lithuania and other countries many times. This collection of scientific articles fruitfully extends and deepens the ideas discussed at the international conference Sonatic M. K. Čiurlionis Soundscapes, held in Druskininkai in 2021. The authors of the collection from the Far East and Western countries focus on the peculiarities of the artistic expression of the most mature “sonatic” period of Čiurlionis. Works in the collection connect different eras, bring together distant generations of creators, and reveal new horizons of cultural transformations. Researchers from various countries explore the complexities of the most relevant cultural and artistic problems of Čiurlionis’ studies, looking at, listening to, and experiencing the work of Čiurlionis, and sharing their insights, also enriching each other. By encouraging scientific and cultural imagination, the collection’s authors contribute to the contextualization and effective dissemination of Čiurlionis’ work worldwide. The research of Čiurlionis’ art and music creation developed in this publication in an international context show this artist’s place next to other prominent artists of the world.

The collection is intended for a professional academic audience, students of all ages, lecturers, teachers, artists, creative intellectuals, and the broader public. The publication material is also suitable for educational purposes where art studies, art history, aesthetics, philosophy, and cultural studies are taught.

 


 

Formatas/puslapiai: kieti viršeliai / 372 puslapiai

ISBN: 9786098231489

Leidykla: Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Metai: 2022Susijusios knygos